הסכם ממון בין ידועים בציבור, יתבטל עם נישואיהם - -
יום שני, 15 ביולי 2024
חדשות   ספורט   בריאות   חינוך   תרבות   עסקים   רכילות
חוק ומשפט
הסכם ממון בין ידועים בציבור, יתבטל עם נישואיהם
פלאשנט חוק ומשפט
יום שלישי, 23 בינואר 2024, 09:58

הסוגייה עלתה במאבק על דירה, בין גבר ישראלי לאישה זרה, שהוברחה לארץ
בית המשפט המחוזי: מעתה כל הסכם ממון בין ידועים בציבור, יתבטל עם נישואיהם.  הסוגייה עלתה במאבק על דירה, בין גבר ישראלי לאישה זרה, שהוברחה לארץ לעסוק בזנות והצליחה להימלט מגורלה.  הגבר לא אהב את הכרעת ביהמ"ש למשפחה, ערער עליה, והפסיד.

בית המשפט למשפחה בראשל"צ קבע כי הדירה שנרכשה על ידי בני הזוג, אך הייתה רשומה רק על שם הבעל, תיחשב כרכוש משותף, ועליה להתחלק בין השניים, בין השאר, משום שהסכם הממון שנחתם ביניהם, אושר בהיותם ידועים בציבור ובשעה שלא חשבו כלל להינשא.

הגבר, שלא שבע נחת מפסק הדין, ערער עליו לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד – שדחה את ערעורו.

לדברי עו"ד אברהם קורחוב, שייצג את האישה בערכאות השונות, החלטת ביהמ"ש המחוזי מהווה תקדים מנחה לכל בתי המשפט לענייני משפחה בישראל, ומעתה, כל הסכם ממון שנחתם בין בני זוג בטרם הנישואים ובשעה שלא היה בדעתם להתחתן, לא יהיה תקף יותר לאחר נישואיהם, אלא אם כן יאשרו אותו בשנית בפני בית המשפט.

הבעל הישראלי התחתן עם האזרחית הזרה, לאחר שהכירו  בישראל לאחר שהוברחה לארץ לעסוק בזנות (גורל ממנו ברחה רגע לפני תחילת העיסוק בתחום). השניים חתמו על הסכם ממון, לפיו תשרור ביניהם הפרדה רכושית מוחלטת. בין היתר נקבע בהסכם, שאם תירכש דירה במהלך נישואיהם, ותירשם על שם אחד מהצדדים, היא תיחשב כרכושו, ובמקרה של פרידה תעבור אליו.

על פי המתואר בפסק הדין של ביהמ"ש למשפחה, יחסי השניים החלו בסיפור אהבה גדול. הגבר הציל את האישה, בעלת אזרחות זרה,באותה עת, מעמדה האזרחי של האישה בישראל היה ארעי, וסכנת גירוש ריחפה מעליה.

על פי המתואר, כחודשיים לאחר היכרותם, יזם הגבר את עריכת הסכם הממון מעורר המחלוקת, משום שלא בטח באישה, וחשד במניעיה.

בפסק הדין מצוין, כי חששו זה של הגבר התפוגג במהרה, והשניים התחתנו, ועוד לפני שנולד ילדם הראשון, החליטו לרכוש דירה במשותף.

על פי הנטען, האישה הייתה מעורבת בכל הליך קניית הדירה, כולל בחירת מיקומה ועיצובה. גם טיוטות הסכם הרכישה כללו את שמה כשותפה לנכס לצד בעלה.

אלא שזמן קצר לפני החתימה, בעוד השניים יושבים במשרד עורך הדין, התעורר חשש להשלמת העסקה, בשל שהיית האישה בישראל במעמד ארעי. לדברי עורך הדין, מאחר שהעסקה נחתמת גם מול רשות מקרקעי ישראל, היא עלולה להידחות ולא יהיה ניתן לקחת בעבורה משכנתה. בשל כך, נמחק שמה של האישה מחוזה המכר.

וכך, כשפרץ סכסוך הגירושין בין השניים, שלף הבעל את הסכם הממון ואת שטר המכר של הדירה, וסירב להכיר בכך שמחצית מהדירה שייכת לאשתו.

בשל עמדתו הנחרצת של הבעל, הגישה האישה, באמצעות עו"ד אברהם קורחוב, תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, למתן פסק דין הצהרתי, שבו ייקבע שהיא הבעלים של מחצית מזכויות הבעלות על הדירה הרשומה על שם בעלה לשעבר.

כבוד השופטת מיכל ברגר בלום מבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, קבעה בפסק דינה, כי כאשר הצדדים פנו לאשר את הסכם הממון ביניהם, הם היו עדיין ידועים בציבור ולא חשבו להתחתן. לדבריה, משעה שהחליטו השניים להתחתן, היה עליהם לאשר את ההסכם בשנית. היות שהדבר לא נעשה, הסכם הממון ביניהם הפך לחסר כל תוקף.

בנוסף, מתחה השופטת ברגר בלום ביקורת על תקפותו של הסכם הממון בין השניים, משום שלדבריה, בעת החתימה על ההסכם, התקיימו ביניהם פערי כוחות משמעותיים.

לדברי השופטת, האישה הייתה תלויה באותה עת באופן מוחלט בגבר, ולא הייתה מסוגלת להביע כל התנגדות לדרישותיו, או לנהל משא ומתן מולו באופן שוויוני. בשל כך, קבעה השופטת ברגר בלום, הסכם הממון בין השניים אינו תקף למצב החדש שנוצר ביניהם, לאחר שנישאו, הביאו ילדים לעולם, וקיימו לאורך שנים חיי שיתוף מלאים.

בנוסף, קיבלה השופטת ברגר בלום את טענת עו"ד קורחוב, לפיה עצם העובדה שהדירה לא נרשמה גם על שמה, נבעה מבעיה פורמאלית, חרף השתתפותה הפעילה בכל הליך רכישתה.

כמו כן קבעה השופטת, כי לא הוכח שקניית הדירה התבצעה באמצעות כספים שלווה הבעל ממקורות שונים. על פי קביעתה, רוב הכסף התבסס על הלוואות ומשכנתה שכוסו מכספים שהוחזרו מחשבון הבנק המשותף של בני הזוג. בנוסף, ציינה השופטת בהחלטתה, כי האישה הפקידה בחשבון המשותף מעט כסף שחסכה בעצמה, את כל המשכורות שלה כשכירה וכן את דמי הלידה ודמי האבטלה שקיבלה בעבר.

הבעל זימן לדיון חברים ובני משפחה, שהעידו כי הלוו לו מאות אלפי שקלים למימון קניית הדירה, אך התנו את הלוואתם בכך שהדירה תירשם אך ורק על שמו. בנוגע לכך, קבעה השופטת ברגר בלום, כי העדויות הללו היו מגמתיות, כאשר כל העדים, באופן מפתיע, דבקים בגרסה אחת שחזרה על עצמה.

לאור כל זאת, קיבלה השופטת ברגר בלום, במסגרת פסק דינה, את בקשת עו"ד קורחוב, לרשום את מחצית מהדירה על שמה של מרשתו. בנוסף, חייבה השופטת את הבעל בהוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

הבעל לא ויתר, והגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד. לטענתו, בית המשפט למשפחה טעה כאשר קבע, כי הסכם הממון אינו בר תוקף לאחר שנישאו, שכן כבר בעת החתימה על ההסכם, ברור היה שבכוונתם להינשא. כמו כן, לטענתו, ברור היה שהוראות ההסכם יחולו עליהם אף בעת נישואיהם.

עוד טען הבעל, כי בית המשפט שגה בהתעלמו מכך שכל הכספים ששולמו בתמורה לדירה היו ממקורותיו שלו, וכי לאישה לא היה כל חלק בהם. הוא חזר על טענתו, לפיה מדובר בכספים שקיבל ממלווים שונים, שהתנו את הלוואתם בכך שהדירה תירשם רק על שמו.

עו"ד קורחוב, טען מנגד, כי לא נפלה כל טעות בפסק דינו של בית המשפט למשפחה, וכי פסק דינו תואם את פסיקת בתי המשפט ביחס להסכם רכושי בין ידועים בציבור.

לדברי עו"ד קורחוב, הערעור שהגיש הבעל הוא בעיקרו ערעור עובדתי, וכבר מטעם זה יש לדחותו. לדבריו, הוכח מעבר לכל ספק, כי כוונת הצדדים הייתה לרכוש את הדירה במשותף, וכי בסופו של יום היא נרשמה על שמו של הבעל ממניעים טכניים בלבד.

עוד טען עו"ד קורחוב, כי נוכח השיתופיות במערכת היחסים שבין הצדדים, הרי שיש לשתף ביניהם גם את הזכויות בדירה, שנרכשה במהלך נישואיהם מכספים משותפים.

שלושת שופטי ההרכב – סגנית הנשיאה, כבוד השופטת ורדה פלאוט, כבוד השופט צבי ויצמן וכבוד השופטת צבייה גרדשטיין פפקין – קיבלו את טענת עו"ד קורחוב, לפיה עיקר הערעור מתייחס לקביעות עובדתיות של בית המשפט למשפחה, וציינו כי הם סומכים את ידיהם על קביעות אלה.

עוד ציינו השופטים, כי הם מסכימים עם קביעת בית המשפט למשפחה, לפיה הוראות ההסכם חלות רק על התקופה שבה בני הזוג היו ידועים בציבור. על פי קביעתם, משעה שבני זוג נישאים חלות עליהם הוראות חוק יחסי ממון, הכוללות הסדר איזון משאבים על כל נכסיהם, שנרכשו במהלך תקופת הנישואים.

כמו כן ציינו השופטים, כי הם שוכנעו שבני הזוג התכוונו לרכוש את הדירה יחדיו כדירה משותפת. לדבריהם, מסקנה זו עולה בבירור מטיוטות הסכם הרכישה על שם שניהם כרוכשים משותפים, וכן מהבהרתו הברורה של עורך ההסכם, לפיה שמה של האישה לא צוין בו, אך ורק בשל מניעה טכנית הנובעת, כאמור, מאזרחותה הזרה.

גם את טענת הבעל, לפיה הדירה נרכשה אך ורק ממקורותיו הכספיים, דחו השופטים וקבעו, כי טענות אלה לא הוכחו על ידו, וכי הם שוכנעו כי כספי רכישת הדירה היו כספים משותפים.

לאור כל זאת, השופטים דחו את ערעור הבעל וחייבו אותו בתשלום הוצאות האישה בסך של 15 אלף שקלים.

עו"ד קורחוב שייצג את האישה: "מדובר בפסק דין חשוב וחסר תקדים. יידעו כל הידועים בציבור, כי הסכם ממון הנחתם ביניהם, גם אם אושר כדין על ידי בית משפט לענייני משפחה, יהא חסר כל תוקף, אם לאחר החתימה עליו, הם יחליטו להינשא".

 
עו"ד אברהם קורחוב (צילום: ארקדי רסקין)
עוד כתבות שיכולות לעניין אותך
מגן שר הבריאות הוענק לארגון זק"א
   
החלק המרכזי במעבר דירה - איך לבחור ריהוט לבית
   
מרגש: מופע ״השביעי באוקטובר״ יצא לדרך בהיכל בתרבות באור עקיבא
   
״עדי ה- ADHD מכפר גלעדי״
   
שותפות בצל מלחמה
   
פצוע קשה בקטטה בחדרה
   
עיבוד מתכת בעובדיה אייל
   
שימוש בקירות מסך מזכוכית בבנייני משרדים – כל מה שצריך לדעת
   
המתנדבת המצטיינת באור עקיבא
   
מהן גדרות אלומיניום להרכבה עצמית? 
   
7 טיפים לשמירה על עור הפנים בקיץ
   
מוזס הגיע לזכרון יעקב
   
נחשים בשרון: מדריך מקיף לתושבי האזור
   
בפרס חנה מצדיעים לכוחות הביטחון
   
פינוי בינוי בחדרה: כיצד לשלוט בתהליך?
   
דרי: חדרה חייבת מעגל הגנה היקפי
   
תערוכת ׳רוחות פרקים׳
   
טקטיקות חדשניות בשיווק דיגיטלי
   
הכתובת על הקיר
   
הקעקועים שמחזירים את הצבע  לצעירים חולי סרטן
   
הכול על בית הדין לעררים הגשת ערר
   
גלו את היתרונות שתקבלו מקידום אתרים לעסק שלך
   
"לעולם לא עוד"
   
סיפורה של אנקה גולדפינגר במתנ"ס גבעת אולגה
   
תשלום טסט לרכב: הכנה לטסט ואפשרויות התשלום
   
חברת הסעות מציעה את יתרון הבטיחות ולכן נחשבת לבחירה המועדפת היום
   
טקס חלוקת מלגות לסטודנטים
   
קייטנת הקיץ שכולה חוויות – היכנסו וגלו
   
ממתנדבי מד"א באהבה
   
גיזום עצים בתל אביב – מי בעל המקצוע לתחום זה ועם מי כדאי להתייעץ?
צרכנותכתבות נוספות >>
מה הכוונה בכלי רכב ממונעים לילדים? מה הכוונה בכלי רכב ממונעים לילדים?
כלי רכב ממונעים יכולים לעלות את הביטחון העצמי של הילדים שלנו ולאפשר להם להרגיש בטוחים יותר בעצמם וביכולות האישיות שלהם...

פלאשנט צרכנות | 31.1.2022| ממומן

גן אירועים בחדרה גן אירועים בחדרה
מחפשים גן אירועים בחדרה? הגעתם בדיוק למקום הנכון! במדריך הקצר הבא נציג בפניכם את מה שצריך לדעת לפני שבוחרים גן אירועים בחדרה...

פלאשנט צרכנות | 9.5.2021

יתרונות הבישול על כיריים אינדוקציה יתרונות הבישול על כיריים אינדוקציה
יש הרבה יתרונות לבישול על כיריים אינדוקציה, ואם אתם מתכננים לרכוש כיריים חדשות אבל תוהים אם כדאי לכם לעבור למכשיר זה או לא, הגעתם למקום הנכון...

פלאשנט צרכנות | 31.3.2021| ממומן

כך תוכלו להימנע מהצורך בביצוע הסרת כתמים ממזרון כך תוכלו להימנע מהצורך בביצוע הסרת כתמים ממזרון
זכרו שאתם לא רוצים לקום בבוקר שיש לכם אוכל על המיטה, ואתם לא רוצים להגיע למצב שבו תצטרכו לבצע הסרת כתמים ממזרון...

פלאשנט צרכנות | 10.3.2021| ממומן

תפוחי – מדוע אנשים בוחרים לקנות פירות וירקות במשקים פרטיים תפוחי – מדוע אנשים בוחרים לקנות פירות וירקות במשקים פרטיים
לפני שנסביר מדוע יותר ויותר צרכנים בוחרים לרכוש מוצרים כמו פירות וירקות, דרך משקים פרטיים, חשוב להדגיש, שיש לאינטרנט תפקיד חשוב בכך...

פלאשנט צרכנות | 1.3.2021| ממומן

עסקיםכתבות נוספות >>
מגרדים וזוכים מגרדים וזוכים
כל תפריט זוכה בפרס...

פלאשנט עסקים | 9.7.2024 0

משדרגים את קניון עופר חדרה משדרגים את קניון עופר חדרה
קבוצת קניוני עופר תשקיע 10 מיליון ₪ בשדרוג וחידוש קניון עופר חדרה....

פלאשנט עסקים | 9.7.2024 0

תומכות בעסקים בזמן המלחמה הגיעו לפרדס חנה תומכות בעסקים בזמן המלחמה הגיעו לפרדס חנה
...

(פלאשנט עסקים, "עסקים וצרכנות") | 19.3.2024 |  ממומן

"נינה קונדיטורית בוטיק"
פלאשנט למען העסקים. נינה יחזקאל בעלת הקונדיטוריה "נינה קונדיטורית בוטיק", הנמצאת בדרך הבנים 74 בפרדס חנה כרכור, מזמינה אתכם לחגיגה של טעמים  ...

(פלאשנט עסקים, "עסקים וצרכנות") | 22.2.2024 |  ממומן

מקריית שמונה לזכרון יעקב מקריית שמונה לזכרון יעקב
פלאשנט למען העסקים, קבלו את אנט דניאל – מטפלת ברפואה משלימה במלון בית מימון זכרון יעקב התפנתה מקריית שמונה ...

(פלאשנט עסקים, "עסקים וצרכנות") | 15.2.2024 |  ממומן

 
 האימייל האדום
בואו לבקר בדף
הפייסבוק של פלאשנט
ציוצים
במתנ    במתנ"ס גבעת אולגה פתחו את הקיץ
הפנים החדשות של רשת ההלבשה התחתונה    הפנים החדשות של רשת ההלבשה התחתונה
הטכנודע על המפה    הטכנודע על המפה
מזל טוב לנויה רובין    מזל טוב לנויה רובין
במה תבחרו: יפן, סין, הודו או נפאל?
קבלו כמה מתכונים ייחודיים שיקחו אתכם לטיול רחוק מכאן ...

נגה גולן - צורפת ומעצבת מכל הלב
...

"שקשוק הקבקבים"
ליאת יעקובסון בעלת עסק שקיים מעל 15 שנה של קבקבים מעבוד...

עולם האומנות של דורית שפירא
דורית אוהבת לייצור חוויה ייחודית דרך יצירותיה הרב גוניו...

מסרגות הזהב של אלכסנדרה
אלכסנדרה תושבת פרדס-חנה תמיד חלמה, תוך כדי שהיא הלבישה ...

תיירות ונופש
חכם בשמש: 5 חופשות משפחתיות בארץ בספטמבר חכם בשמש: 5 חופשות משפחתיות בארץ בספטמבר
החופש הגדול נגמר והחגים בדרך – זה ה...
תיירות ונופש | ממומן

יתרונות של אכסניה בצפון לעומת אופציות לינה אחרות יתרונות של אכסניה בצפון לעומת אופציות לינה אחרות
...
תיירות ונופש | ממומן

3 צימרים מובילים בצפון 3 צימרים מובילים בצפון
הכירו את הצימרים המומלצים ביותר בצפ...
תיירות ונופש | ממומן

פאן אנד סאן - איציק כהן כובש את נהריה פאן אנד סאן - איציק כהן כובש את נהריה
בין שלל הצגות וצילומים לסדרה חדשה, ...
תיירות ונופש

חופשה אומנותית בישראל חופשה אומנותית בישראל
אפשרות מאוד מיוחדת לחופשה ולנופש הי...
תיירות ונופש | ממומן

טיפים והמלצות
נחשים בשרון: מדריך מקיף לתושבי האזור נחשים בשרון: מדריך מקיף לתושבי האזור
...
טיפים והמלצות | ממומן

ישראלים עושים מיליונים מספורט ישראלים עושים מיליונים מספורט
...
טיפים והמלצות | ממומן

איך לשמור על צנרת המים הביתית איך לשמור על צנרת המים הביתית
...
טיפים והמלצות | ממומן

איך מוצאים מוהל רופא מומלץ?  איך מוצאים מוהל רופא מומלץ? 
...
טיפים והמלצות | ממומן

דילמה לקראת החתונה: שמלות כלה לרכישה והשכרה דילמה לקראת החתונה: שמלות כלה לרכישה והשכרה
...
טיפים והמלצות | ממומן

בעריכת: מירב טור
"פנינה של כתבה"
הפנינים חדרו לאופנה בשנות ה-20 וה-30. הן משובצות על אבי...

הקאמבק של הבד הקאמבק של הבד "הנראה והבלתי נראה"
...


© כל הזכויות שמורות לפלאשנט            אודות האתר | כתבו לנו | תנאי שימוש | פרסמו אצלנו |
פלאשנט - חדשות חדרה והסביבה | עיתון בחדרה | עיתונים מקומיים בחדרה | מקומונים בחדרה | מגזין בחדרה והסביבה | מגזינים בחדרה | עיתון בחדרה והסביבה | מקומון בחדרה והסביבה